metalna preobrada

EN AW-6060 T66 (AlMgSi)

Nosač ograde P513

50 x 30 x 30 x 3 mm

duž.: 6000 mm

Nosač ograde P70

70 x 50 x 30 x 2 mm

duž.: 6000 mm

Nosač ograde P73

70 x 30 x 30 x 2 mm

duž.: 6000 mm


Nosač ograde P733

70 x 30 x 30 x 3 mm

duž.: 6000 mm

Nosač ograde P93

90 x 50 x 30 x 2 mm

duž.: 6000 mm

Nosač ograde P60

100 x 60 x 15 x 2 mm

duž.: 6000 mm


Nosač ograde P51

50 x 30 x 30 x 2
duž.: 6000 mm

Nosač ograde P661

80 x 60 x 60 x 3 mm

duž.: 6000 mm

Nosač ograde P420

40 x 40 x 20 x 2 mm

duž.: 6000 mm


Nosač ograde P441

60 x 40 x 40 x 2 mm

duž.: 6000 mm

Nosač ograde P442

80 x 40 x 40 x 2 mm

duž.: 6000 mm

Nosač ograde P6625

100 x 60 x 60 x 2,5 mm

duž.: 6000 mm


Nosač ograde P83

80 x 60 x 30 x 2 mm

duž.: 6000 mm

Nosač ograde P443

60 x 40 x 40 x 3 mm

duž.: 6000 mm

Nosač ograde P444

80 x 40 x 40 x 3 mm

duž.: 6000 mm


obložni profil P9256

Verkleidungsprofil P9256

139 x 6,6 mm
duž.: 6000 mm

Raspor: 1,5 mm

zaštitni profil protiv vidljivosti P9279

Verkleidungsprofil P9279

124 x 8,5 mm
duž.: 6000 mm + 6500 mm


poklopni profil P03

25 x 10 x 1,5 mm
otvor: 18 mm
duž.: 5000 mm + 6000 mm + 7000 mm

poklopni profil P24

24,3 x 10 x 1,5 mm
otvor: 19,1 mm
duž.: 5000 mm + 6000 mm + 7000 mm

poklopni profil P245

24,5 x 10 x 2 mm
otvor: 14,5 mm
duž.: 6000 mm


poklopni profil P25

25 x 10 x 2,5 mm
otvor: 13 mm
duž.: 6000 mm

H-profil P20160

30 x 8,2 x 1,5 mm
otvor: 5,2 mm
duž.: 6000 mm

H-profil P12

40 x 12 x 2 x 4 mm
otvor: 8 mm
duž.: 6000 mm


u-profil raznostranični

40 x 40 x 16 x 2 mm

duž.: 6000 mm

u-profil raznostranični

27 x 10,4 x 12 x 1/1,2 mm
duž.: 6000 mm 

u-profil raznostranični

35 x 11 x 12 x 1,5 mm
duž.: 6000 mm 


polukružna cijev P9231

40 x 25 x 1,3 mm
duž.: 6000 mm

polukružna cijev P9268

30 x 20 x 1,3 mm
duž.: 6000 mm 

profil šarka i klein P05

30 x 25 mm
duž.: 6000 mm


L-profil s unutarnjim radijusem

25 x 25 x 2,5 mm

unutarnjim radijusem: 2,5 mm
duž.: 6000 mm

četvrt-šipke P100

10 x 10 mm
radijus: 10 mm
duž.: 6000 mm

kutni profil P36

40,5 x 40,5 x 2 x 1,6 mm
duž.: 6000 mm rubni profil P45

40 x 20 x 1,8 mm

širina otvora: 19,7 mm
duž.: 6000 mm 

rubni profil P53

50 x 30 x 1,8 mm

širina otvora: 19,7 mm
duž.: 6000 mm 

okvirni profil okrugli

27 x 1,5 mm
utor: 1,7 mm
EN AW-1050A (Al99,5)
duž.: 3000 mm

odgovara za limove debljine od 2 mm 


okvirni profil kutni

30 x 20 x 1,5 mm
utor: 1,7 mm
EN AW-1050A (Al99,5)
duž.: 3000 mm

odgovara za limove debljine od 2 mm 

rubni profil P32

18 x 8 x 2,4 mm
otvor: 3,2 mm

duž.: 6000 mm

T-profil s radijusem

152,4 x 152,4 x 12,7 mm
radijus: 12 mm
EN AW-6082 T6 (AlSi1MgMn)
duž.: 6000 mm


T-profil P41

41 x 22 x 3 mm
duž.: 6000 mm 

trapezna cijev P9227

30 x 25 x 10 x 1,3 mm
duž.: 6000 mm

trapezna cijev P9254

25 x 22 x 10 x 1,2 mm
duž.: 6000 mm