Spojnice

Spojnice za okrugle cijevi

cijevna spojnica
opis: RC2
info: za umetnuti
za okruglu cijev: 48 / 49 mm
cijevna spojnica
opis: RC4
info: za umetnuti
za okruglu cijev: 48 / 49 mm
cijevna spojnica
opis: RC6
info: za umetnuti
za okruglu cijev: 30 mm
cijevna spojnica
opis: 90° RAC90
info: za umetnuti
za okruglu cijev: 48 / 49 mm
cijevna spojnica
opis: 90° RAC3 ECK
info: za umetnuti, s 3 osovine
za okruglu cijev: 48 / 49 mm
cijevna spojnica
opis: RC7 VO + VF
info: za umetnuti
za okruglu cijev: 48 / 49 mm
cijevna spojnica
opis: 90° LUK
info: za umetnuti
za okruglu cijev: 48 / 60 mm
cijevna spojnica
opis: RC2 SB
info: za umetnuti
za okruglu cijev: 48 / 60 mm
podna ploča
info: za umetnuti
za okruglu cijev: 30 mm, 40 mm, 60 mm

Spojnice za kvadratne

Naše aluminijske spojnice za umetnuti se često upotrebljavaju kod izrade jednostavnih okvira, kao npr. za sajmove i event-tehnike, kaveze, terarije ili krletke. Od aluminijskih kutnika možete izraditi i okvire za gredice bašte ili plastenike i s time izraditi čitav okvirni sustav.

kutna spojnica
opis: RC2
info: za umetnuti
za oblikovanu cijev: 20 x 20 x 2 mm, 30 x 30 x 2 mm
kutna spojnica
opis: RC4A
info: za umetnuti
za oblikovanu cijev: 20 x 20 x 2 mm, 30 x 30 x 2 mm
kutna spojnica
opis: RC3
info: za umetnuti
za oblikovanu cijev: 20 x 20 x 2 mm, 30 x 30 x 2 mm
kutna spojnica
opis: RC3A
info: za umetnuti
za oblikovanu cijev: 20 x 20 x 2 mm, 30 x 30 x 2 mm
kutna spojnica
opis: RC4
info: za umetnuti
za oblikovanu cijev: 20 x 20 x 2 mm, 30 x 30 x 2 mm