Budowa pojazdów mechanicznych

Odbój
Oznaczenie: P9160
Wymiar: 100 x 100 x 34,5 x 1,8 mm
Długość: 6100 mm
Stop aluminium: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Info: anodowany A6/C0
Profil osłony antynajazdowej
Oznaczenie: P9161
Wymiar: 100 x 30 x 2 mm
Długość: 7000 mm
Stop aluminium: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Info: anodowany E6/C0