Budowa wolier

Profil do wolier
Oznaczenie: P210
Wymiar: 30 x 20 x 1,5 mm
Długość: 6100 mm
Stop aluminium: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Profil do wolier
Oznaczenie: P212
Wymiar: 30 x 30 x 1,5 mm
Długość: 6100 mm
Stop aluminium: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)