Przemysł spożywczy

Kij wędzarniczy
Oznaczenie: P1354
Wymiar: 30 x 6 x 2 mm
Długość: 6050 mm, 1000 mm
Stop aluminium: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Info: kij wędzarniczy / do wędzenia mięs