Technika reklamowa

Profil oświetleniowy
Oznaczenie: P28
Wymiar: 120 x 20 x 1,3 mm
Długość: 6000 mm
Stop aluminium: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Profil oświetleniowy
Oznaczenie: P29
Wymiar: 140 x 20 x 1,3 mm
Długość: 6000 mm
Stop aluminium: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)