Specijalni profili u 3D-Printu

Ako želite prototip Vašeg poželjnog profila, isporučit ćemo Vam plastični 3D-Print!

 

Koje su koristi 3D-Printa

 • Jedan 3D-Prototip sa geometrijski kompleksnom formom se može jednostavno izraditi i modificirati.
 • Brža izrada prototipa uspoređena sa nabavljivim metodama
 • Testiranje funkcije i uklanjanje grešaka kod samog procesa razvijanja produkta
 • Jednom nacrtan 3D-model se može u roku kratkog vremena uskladiti i ponovno printati.
 • Idealno posluži kao uzorak

Tehničke specifikacije

 • Veličina poprečnog preseka do 180 x 180 mm
 • Visina do 200 mm moguća
 • Vrlo tačne merne tolerancije od +/- 0,3 mm
 • 3D-Print isporučljiv u boji plavoj, beloj ili sivoj.

Kako to funkcionira?

 • Varijanta 1: Vi imate nacrt

  • Mi crtamo profil za Vas u dwg-formatu
  • Vi odobravate nacrt
  • Mi printamo uzorak poželjnog prifila u 3D-Printu
  • Vi dobijate uzorak profila i dwg-nacrt
  • Cenu vidite ovde (Download)

 • Varijanta 2: Vi već imate upotrebljiv 2D- ili 3D-nacrt u dwg-formatu

Rok isporuke

 • Jedna sedmica, do dve, ovisno o varijanti 

Radujemo se Vašim upitima

 

Rado ćemo Vas posavetovati o koristima 3D-printa i kalkulirati za Vas najbolju opciju po pitanju "moj specijalan profil".