Stavba voliér

Profil pre voliéry
Označenie: P210
Rozmer: 30 x 20 x 1,5 mm
Dĺžka: 6100 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Profil pre voliéry
Označenie: P212
Rozmer: 30 x 30 x 1,5 mm
Dĺžka: 6100 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)