Stolárstvo a výroba nábytku

Ochrana hrán
Označenie: P126
Rozmer: 20 x 20 mm
Dĺžka: 6000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Info: eloxovaná E6/C0
Ochrana hrán
Označenie: P200
Rozmer: 20 x 11,5 x 2,5 mm
Dĺžka: 5000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Info: eloxovaná E6/C0
Štvrťkruhový profil
Označenie: P100
Rozmer: 10 x 10 mm
Dĺžka: 6000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Rádius: 10 mm
Lišta pre ukončenie steny
Označenie: P36
Rozmer: 40,5 x 40,5 x 2 x 1,6 mm
Dĺžka: 6000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Rádius: 4 mm