Stolárstvo a výroba nábytku

Ochrana hrán
Označenie: P126
Rozmer: 20 x 20 mm
Dĺžka: 6000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Info: eloxovaná E6/C0
Ochrana hrán
Označenie: P200
Rozmer: 20 x 11,5 x 2,5 mm
Dĺžka: 5000 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)
Info: eloxovaná E6/C0
Dutý polkruhový profil
Rozmer: 40 x 5 mm
Dĺžka: 6500 mm
Zliatina: EN AW-6060 T66 (AlMgSi)